Avize/Apeluri

Concursul Pentru Bursele de Excelență a FMS pentru anul 2023

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia de burse de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” (Anexa 1Anexa 2) bursele sunt propuse pentru 15 domenii prioritare de cercetare ale FMS:

1. Apa (Water)
2. Sol (Soil)
3. Alimentarea (Food)
4. Energie (Energy)
5. Poluare (Pollution)
6. Limitele de dezvoltare (Limits of Development)
7. Schimbările climaterice (Climatic Changes)
8. Monitoringul global al planetei (Global Monitoring of the Planet)
9. Proliferarea rachetelor si Apararea (Missile Proliferation and Defence)
10. Substituirea organelor (Organ Substitution)
11. Medicina și Biotehnologia (Medicine and Biotechnology)
12. Poluarea culturală (Cultural Pollution)
13. Protecția de la obiectele cosmice (Defence Against Cosmic Objects)
14. Conversia resurselor militare (Conversion of Military Resources)
15. Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare (Science and Technology for Developing Countries)

         Concursul este adresat doctoranzilor care își fac studiile în anul II și III și tinerilor cercetători cu vârsta până la 40 ani. Valoarea unei burse este de circa 150 franci elvețieni lunar.

Dosarul de participare va fi perfectat în limba engleză și va fi prezentat în format electronic ([email protected]) și pe suport de hârtie până în data de 20 februarie 2023 (între orele 13.30-16.30); adresa: mun. Chișinău, str. Academiei 3, biroul 308.  

Termenul de depunere a dosarelor: 20 februarie 2023, ora 16.30.

          Dosarele vor fi examinate de comisie de experți formată din savanți din diferite domenii din Republica Moldova și din străinătate.

 

Dosarul pentru concurs va include:

1.Proiectul de cercetare expus pe 4-5 pagini la unul dintre cele 15 domenii prioritare ale FMS (Anexa 3).

Formularul-tip al propunerii de proiect; DESCARCĂ AICI

Proiectul trebuie să fie semnat de aplicant și conducătorul/consultant științific și ștampilat.

2. Formularul de aplicare (Application Form) completat în conformitate cu (Anexa 4).

3. Lista articolelor științifice (Web of Science și SCOPUS) pe tematica proiectului din ultimii trei ani.

4. CV EuroPAS al aplicantului cu adresele de contact complete.

5. CV EuroPAS al conducătorului/consultantului științific cu adresele de contact complete.

6. O scrisoare de recomandare din partea conducătorului/consultantului științific cu acordul de a fi conducător științific al aplicantului la bursa de excelență acordată de FMS și două scrisori de recomandare din partea a doi specialiști în domeniu (semnate și ștampilate), adresate Președintelui Federației Mondiale a Savanților, Dl. Professor Antonino ZICHICHI.

7. Penru doctoranzi este necesar de prezentat certificatul de confirmare a notelor de admitere și de sisținere a examenelor de doctorat, cu nota medie nu mai puțin de 8, confirmate de instituția unde studiază aplicantul.

 

Secretar al FMS în Moldova

Dr. Lidia LUNGU

Telefon de contact: 079720860

Email: [email protected]

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale