Programul de Burse FMS

Programul de burse a fost inițiat și este susținut de ilustrul savant în domeniul fizicii nucleare, Profesor Antonino ZICHICHI (Geneva), Președintele Federației Mondiale a Savanților și unul dintre fondatorii ei. Acest program este inițiat pentru a susține doctoranzii și tinerii cercetători să desfășoare activități de cercetare științifică în propria țară, sub supravegherea celor mai buni și mai experimentați cercetători științifici naționali. Durata fiecărei burse este de un an. 

Proiectele de cercetare propuse trebuie să se încadreze în unul din cele 15 domenii prioritare stabilite de FMS: Apa, Solul, Alimentarea, Energia, Poluarea, Limitele de Dezvoltare, Schimbările Climatice, Monitoringul Planetar, Proliferarea Rachetelor și Apărarea, Știința și Tehnologia Țărilor în Curs de Dezvoltare, Transplantul de Organe, Medicina și Biotehnologia, Poluarea culturală, Protecția în ce privește Obiectele Cosmice, Conversia Resurselor Militare.

Republica Moldova începând cu anul 1999 are o fructuoasă colaborare cu Federația Mondială a Savanților (FMS) cu sediul la Geneva. Doctoranzii și tinerii cercetători din Moldova, de rând cu alți tineri cercetători din 110 țări anual pot beneficia de bursele acestei organizații.
 

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale