Federația Mondială a Savanților în Republica Moldova

Federația Mondială a Savanților (FMS) a fost fondată la Erice, Sicilia, în 1973, de un grup de cercetători iluștri conduși de Antonino Zichichi și Isidor Isaac Rabi. Federația promovează colaborarea internațională în domeniul științei și tehnologiei pe diferite continente, în scopul unui liber schimb de informații și de noutăți științifice pentru a le valorifica în numele progresului umanității. Astăzi Federația Mondială a Savanților întrunește actualmente peste 10 000 de cercetători din diferite țări.

Audierea și discuția rapoartelor beneficiarilor de burse acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor pentru anul 2023