Bursierii 2012-2013

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Tema științifică

Organizația

1

Brașoveanu Valeriu

Poluarea Culturală

Riscurile poluării aeriene a speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din cadrul reţelei de monitoring forestier

Institutul de Ecologie și Geografie

2

Cuc Maxim

Energie

Proprietăţile electrice şi vibraţionale ale Cu2ZnAx4 (A=Sn, Ge și X=S, Se)

Institutul de Fizică Aplicată

 

3

Cocemasov Alexandru

Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare

Proprietăţile fononice şi termice a grafenului multistratificat: rolul aranjării cristalide

Universitatea de Stat din Moldova

4

Croitori Constantin

Medicina și Biotehnologia

Represiunile fitopreparatelor autohtone în prevenirea dereglărilor neuroendocrine şi fortificarea sănătăţii

Universitatea de Stat din Moldova

5

Iaseniuc Oxana

Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare

Straturi amorfe subţiri (As4S3Se3)1-x : Snx înalt refractive în calitate de mediu de înregistrare

Institutul de Fizică Aplicată

6

Jeleapov Ana

Apa

Modelarea spaţial termporală a viiturilor din valea râului Bâc

Institutul de Ecologie și Geografie

 

7

Mogorici Cristina

Scimbările Climatice

Schimbările climatice dintre miocenul mediu şi inferior de pe platforma moldovenească

Institutul de Geologie și Seismologie

8

Olan Olga

Apa

Polizaharide algale şi ceanobacteriene - substanţe bioactive cu spectrul larg de acţiune   -

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

 

9

Tumanova Daria

Apa

Dezvoltara fitoplanctonului şi producţia lui ca indicatori ai calităţii apei lacului de acumulare Dubăsari

Institutul de Zoologie

10

Șuleșco Tatiana

Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare

 

Ecologia colectării ţânţarilor (Diptera: culicidae) pe teritoriul râului Prut şi Nistru

Institutul de Zoologie

11

Radevici Ion

Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare

Studiul interacţiunii defectelor în cristalele  calcogenurilor de zinc dopate cu ionii elementelor d şi f

Universitatea de Stat din Moldova

12

Voda Irina

Energie

Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor metale cu imidazolul şi liganzi derivaţi ai imidazolului

Institutul de Chimie

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale