Bursierii 2014-2015

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Tema științifică

Organizația

1

Agapi Ion

Schimbările Climaterice

Determinarea energiei si toleranţa termică a stejarului - descendentii din diferite zone ecologice

Institutul de Ecologie și Geografie

2

Braniște Tudor

Energie

Design (sau forma) fabricarea şi caracteristica membranelor ultrafine GaN pentru sensori

Universitatea Tehnică a Moldovei

3

Cartașov Anatol

Energie

Impactul tulpinelor producătoare de exopolizaharite autohtone  a bacteriei acide acetice in proprietăţile texturoase ale iaurtului degrasat

Universitatea Tehnică a Moldovei

4

Chistruga Ludmila

Medicina și Biotehnologia

Impactul chimioterapiei neoadjuvante în variatoare la pacienţii cu cancer de sân

Institutul Oncologic

5

Cuzan Olesea

Poluarea Culturală

Sinteza şi studierea compuşilor coordonatori din grupul 8 de metale şu cu C,N,O  liganzi donori

Institul de Chimie

6

Gribincea Corina

Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare

Utilizarea eficientă a energiei în întreprinderile de industrie alimentar din Republica Moldova

Institutul Național de Cercetări Economice

7

Mitev Lilia

Limitele de dezvoltare

Cercetarea modelelor exhaustive Semimarcov: priorităţi şi perspective

Institutul de Matematică și Informatică

8

Rusu Liliana

Monitoringul Global al Planetei

Cercetarea ştiinţifică a limbajului paradigmelor  în lucrarea filozofică

Institutul de Istorie

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale