Bursierii 2015-2016

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Tema științifică

Organizația

1

Abdușa Daniela

Medicina și Biotehnologia

Identificarea și evaluarea genelor implicate in bolile cardiovasculare

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

2

Bejenaru Ludmila

Alimentarea

Bioprodus Manoproteic din Biomasa Levurii Saccharomyces cerevisiae  CMNM-Y-18 cu potențial aplicativ în alimentație

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

3

Cojocaru Olesea

Solul

Contribuția la stabilirea unor indici cantitativi de caracterizare a perderilor de sol în funcție de gradul de eroziune

Institutul de Pedologie ,Agrochmie și Protecția Solului “N. Dimo”

4

Gonța Alexandru

Medicina și Biotehnologia

Hidrogelurile Chitosan-Cellulose pentru tratament eficient la modificarea polifenolilor

Institutul de Chimie

5

Gherasim Elena

Monitoringul Gloabal al Planetei

Monitorizarea și determinarea nivelului de infestare cu helminși a complexului ranidelor verzi Rana ridibunda, Rana lessonie și Rana esculenta din zona decenă a Republicii Moldova

Institutul de Zoologie

6

Lis Angela

Apa

Studiul legalităților transformării fotochimice a unor substanțe tiolice din apele naturale

Universitatea de Stat din Moldova

7

Lozinschii Mariana

Medicina și Biotehnologia

Multiplicarea in vitro a soiurilor importante de mur ca sursă de substanșă biologic active

Grădina Botanică (Institut)

8

Migalatiev Olga

Alimentarea

Caracteristica materiei prime și proprietățile fizico-chimice ale acestea, selectarea parametrilor de extracție

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare​

9

Rusu Mihaela

Știința și Tehnologia Țărilor în Curs de Dezvoltare

Abordarea diacronică a culturii musicale europene a secolului XX

Institutul de Istorie

 

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale