Bursierii 2016-2017

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Tema științifică

Organizația

1

Alcaz Adelina

Schimbările Climaterice

Caracterizarea climatică a anotimpurilor de tranziție primăvară – toamnă,  în contextul  schimbării  climei  regionale

Institutul de Ecologie și Geografie

2

Bursacovschi Natalia

Medicina și Biotehnologia

Mortinatalitatea la termen în Republica Moldova

IMSP Institutul Mamei și Copilului

3

Bogdan Nina

Alimentarea

Căutarea bacteriilor lactice autohtone potenţiale pentru fermentarea laptelui de capră

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

 

4

Cozma Ion

Energie

Sporirea eficienţei conversiei fotovoltaice în sisteme cu orientare discretă

Universitatea Tehnică a Moldovei

5

Curmei Nicolae

Energie

Celule solare de cost redus ITO/n-Si: studiul stării interfeţelor cu scopul majorării eficienţei

Institutul de Fizică Aplicată

6

Lungu Lidia

Medicina și Biotehnologia

Sinteza, caracterizarea și activitatea biologică a unor complecși ai metalelor tranziționale cu liganzi tiosemicarbazonici noi de origine terpenică

Institutul de Chimie

7

Mocanu Larisa

Apa

Aplicarea metodelor de coagulare si oxidare cu reagentul Fenton asupra sistemelor model RD81-DMPA.

Universitatea de Stat din Moldova

 

8

Macagonova Olga

Medicina și Biotehnologia

Terapia celulară a leziunilor pemfigus-like (studiul experimental)

Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu

9

Nasalciuc Irina

Energie

Directivele pentru dezvoltarea politicelor în promovarea investițiilor în energia regenerabilă produsă în Republica Moldova

Institutul Național de Cercetări Economice

10

Serotilă Igor

Știința și Tehnologia Țărilor în Curs de Dezvoltare

Emergența drepturilor fundamentale în contextul dezvoltării științifice și a tehnologie informaționale

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale