Bursierii 2017-2018

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Tema științifică

Organizația

1

Budanaev Ion

Știința și Tehnologia Țărilor în Curs de Dezvoltare

Distanţe pe sisteme algebrice abstracte şi aplicaţiile lor

Institutul de Matematică şi Informatică

2

Castraveţ Diana

Limitele de Dezvoltare

Impactul concurenței asupra limitelor de dezvoltare

Institutul de Cercetări Juridice si Politice

3

Ceban Victor

Știința și Tehnologia Țărilor în Curs de Dezvoltare

Încetenirea dinamicii cuantice a fononilor în dispozitive optomecanice

Institutul de Fizică Aplicată

4

Caldari Vladislav

Monitoringul Global al Planetei

Monitorizarea speciilor de lilieci (mammalia, chiroptera) din adăposturile subterane din zonele nordice și centrale ale republicii moldova

Institutul de Zoologie

5

Cojocaru Olesea

Sol

Tehnologii fitotehnice de remediere a stării de calitate a cernoziomurilor în Republica Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

6

Gânsari Irina

Apa

Cărbuni activi obținuți din coji de nuci pentru adsorbția ionilor de nitrit din apă

Institutul de Chimie

7

Heghea Ecaterina

Limitele de dezvoltare

Activitatea persoanelor vârstnice pe piața muncii din Republica Moldova

Institutul Naţional de Cercetări Economice

8

Hajdeu–Chicaros Elena

Energie

Proprietățile de transport ale soluțiilor solide Cu2ZnSnxGe1-x(S,Se)4 pentru utilizare în fotovoltaică

Institutul de Fizică Aplicată

9

Moşneaga Alisa

Alimentare

Influența factorilor de mediu asupra indicilor de calitate ai produselor agroalimentare

Universitatea de Stat din Moldova

10

Radu Oxana

Alimentare

Uleiul de nucă (Juglans regia L.) în compoziții nutritive rezistente la oxidare

Universitatea Tehnica a Moldovei

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale