Bursierii 2018-2019

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Titlul Proiectului

Organizația

1

 

Beșliu Alina

 

Medicină și biotehnologie

Evidențierea modificărilor în activitatea contextului proteic și a activității enzimei antioxidante în biomasa de drojdie Rhodosporidium toruloides sub influența nanoparticulelor  ZnO

Institutul de Mirobiologie și Biotehnologie

2

Blaja Svetlana

Medicină și biotehnologie

Sinteza, caracterizarea compușilor di-, tri norlabdanic cu fragment 1,3 tiazolic cu activitate biologică

Institutul de Chimie

3

Bursacovscaia  Natalia

Medicină și biotehnologie

Trombofilia eriditară și mortinatalitatea la termen

Institutul Mamei și Copilului

4

 

Caradja Alina

 

Limitele de dezvoltare

Manangementul performanței  învățămîntului profesional agrar  și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural  al Republicii Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

5

Cobzac  Vitalie

Medicină și biotehnologie

Grefe combinate în regenerarea defect experimental de cartilaj articular

Universitatea de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”

6

Ceban  Alexandru

Limitele de dezvoltare

Cercetarea fenomenului economiei tenebre în Republica Moldova în contextul asigurării stabilității financiare

Institutul Național de Cercetări Economice

7

Grigoraș  Nicolae

Schimbarea climei

Vulnerabilitatea ecosistemelor forestiere în contextul schimbărilor climatice

Institutul de Ecologie și Geografie

8

Mîrzac  Alexandra

Știința și tehnologia țărilor în curs de dezvoltare

Dinamica multifotonilor a oscilatorului cuantic cuplat cu sistem  cu două nivele

Institutul de Fizică Aplicată

9

Popovici  Violina

Alimentare

Capacitatea antioxidantă a extractelor liposolubile de cătină albă (Hippophae), măceșe (Rosa Canina), păducel (Crataegus)

Universitatea Tehnică a Moldovei

10

Zmeu  Olesea

Solul

Analiza stării actuale a parametrilor indicelor ecopedologici pentru crearea cernoziomului obișnuit standard

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale