Bursierii 2020-2021

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Titlul Proiectului

Organizația

1

Catereniuc   Daniela

 

Medicina si Biotehnologie

Clinico-genetica epilepsiei în cadrul familiilor multiplex din Republica Moldova

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

2

Cazac Veronica

Medicina  si biotehnologie

Aplicarea algoritmului de reconstrucție optimizat pentru investigațiile 3D cu ajutorul MHD ale țesutului biologic și retelei de difracție pe filme subțiri de azopolimer

Institutul de Fizică Aplicată

3

Gherasim  Elena

Monitorul Global al Planetei

Importanța amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) ca vectori ai diverselor grupe de agenți parazitari, identificarea faunei parazitare a acestora precum și rolul în profilaxia unor helmintoze la animale

Institutul de Zoolgie

4

Blonschi Vladislav

Apa

Transformări fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale

Universitatea de Stat din Moldova

5

Lucașenco Eugenia

Limite de Dezvoltare

Evaluarea efectelor politicii agricole asupra dezvoltării sectorului agrar al Republicii Moldova

Institutul Național de Cercetări Economice

6

Vicol Crina

Alimentarea

Contribuția acizilor organici la activitatea de anihilarea a radicalilor liberi a unor antioxidanți din struguri

Institutul de Chimie

7

Sirbu  Rodica

Limite de dezvoltare

Estimarea și aplicarea indicatorilor de utilizare durabilă a terenurilor suburbane din municipiul Chișinău

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

8

Cebanu Dorin

Sol

Sistemul Conservativ de Agricultură în Zona de Nord a Republicii Moldova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

9

Grumeza  Irina

Alimentarea

Înlocuirea grăsimilor animale cu grăsimile din șroturile oleaginoase în produsele din carne

Universitatea  Tehnică a Moldovei

10

Sîtnic Victor

Medicina  si biotehnologie

Studiul bioinformatic comparativ al carcinoamelor cu celule scuamoase în cinci localizări anatomice

IMSP Institutul Oncologic

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale