Concursul "Chimistul Anului"

06.05.2023

Cercetătorii și toți cei care profesează în domeniul științelor chimie au posibilitatea de a demonstra contribuția și implicarea în domeniul promovării științelor chimice, în conformitate cu Regulamentul privind acordarea Premiului „Chimistul Anului”.

 

Dosarul de participare va fi perfectat în limba română și va fi prezentat în format electronic ([email protected]) sau pe suport de hârtie până în data de 20 mai 2023 (în format fizic între orele 8.30-12.30); adresa: mun. Chișinău, str. Academiei 3, biroul 234.

Termenul de depunere a dosarelor 20 mai 2023,ora 17.00.

Dosarele vor fi examinate de comisia de evaluare în conformitate cu Regulamentul concursului.

Dosarul pentru concurs va include:

1)   formularul de înscriere, completat în limba română (Anexa nr. 2);

2)   scrisoare de motivare cu prezentarea succintă a realizărilor științifice obținute în volum de până la 1-3 pagini; (scrisoarea va conține noutatea științifică, relevanța, vizibilitatea și impactul, originalitatea și ingeniozitatea). Informația descrisă trebuie să fie însoțită cu dovezi – lista lucrărilor științifice, formatată conform cerințelor; lista proiectelor științifice, brevetelor, copiile programelor conferințelor, etc.;

3)       CV-ul actualizat al candidatei/ului;

4)       2 recomandări de susținere a candidatei/ului.

 

Secretarul tehnic al SChRM

Elena Culighin

Telefon: 069783096

Email: [email protected]

 

Sursa: SOCIETATEA DE CHIMIE DIN REPUBLICA MOLDOVA (SCHRM)

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale