A VII-a Conferință Internațională ”Chimie Ecologică și a Mediului-2022”, EEC-2022

09.03.2022

În perioada 3-4 martie 2022 la Chișinău, Republica Moldova, și-a desfășurat lucrările cea de-a VII-a Conferință Internațională de Chimie Ecologică și a Mediului-2022 (EEC-2022).

Conferința EEC-2022 a fost organizată de către următoarele organizații: Societatea de Chimie din Republica Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe a Moldovei, Asociația de Cercetare și Dezvoltare din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” din Republica Moldova.

Subiectele Conferinței EEC-2022 au fost selectate în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU pe perioada până în anul 2030.

În Moldova chimia ecologică a început să se dezvolte pe la sfârșitul anilor ’70 - începutul anilor ‘80 ai secolului trecut. Prima Școală Internațională de Chimie Ecologică a fost organizată în Moldova în 1985, la care s-a luat decizia de a consolida eforturile de organizare a unor conferințe internaționale periodice în domeniu cu implicarea unor cercetători experimentați și tineri din întreaga lume. De atunci, de peste 35 de ani, acest domeniu se extinde intens fiind printre prioritățile de actualitate ale dezvoltării durabile în știință și tehnologie.

Conferința EEC-2022 face parte dintr-o serie de conferințe de succes organizate în 1995, 2002, 2005, 2008, 2012 și 2017, susținute de diferite organizații internaționale precum UNESCO, CRDF/MRDA, CEI, NATO, ONRG, precum și organizațiile locale de cercetare și dezvoltare.

Conferința EEC-2022 a fost un eveniment internațional important care a atras peste 270 de oameni de știință, cercetători, ingineri, experți și studenți din 30 de țări, în special: Armenia, Algeria, Azerbaidjan, Belarus, Brazilia, Canada, China, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Georgia, Ungaria, Israel, Italia, Irak, Kazahstan, Moldova, Muntenegru, Maroc, Polonia, România, Rusia, Coreea de Sud, Elveția, Turcia, Vietnam, Ucraina, Uzbekistan, SUA.

    În cadrul Conferinței EEC-2022 au fost prezentate următoarele lucrări:

  • Prelegerea academică, susținută de către academicianul, profesorul Gheorghe Duca;
  • 8 prezentări plenare, oferite de oameni de știință recunoscuți la nivel mondial;
  • 80 de prezentări orale în cele cinci sesiuni paralele, prezentate de tineri și experimentați oameni de știință din țările menționate anterior;
  • 165 prezentări poster, discutate online de către participanții la conferință.


A fost publicată Culegerea de rezumate în două volume, care include 260 de rezumate ale comunicărilor prezentate la Conferința EEC-2022.

Luând în considerare contribuțiile teoretice și aplicative ale Chimiei Ecologice, participanții la conferință au subliniat numeroasele aspecte legate de abordarea interdisciplinară a chimiei ecologice și a mediului în consolidarea clusterului cercetare-educație-inovare, cu accent pe reducerea impactului antropic negativ asupra sănătății umane și a mediului; consolidarea în continuare a cercetării fundamentale și aplicate a proceselor fizico-chimice și chimico-biologice ale interacțiunilor dintre organismele vii și mediul înconjurător sub influența factorilor naturali și antropici; necesitatea rezolvării problemelor ecologice în diferite sfere ale activităților umane; elaborarea de tehnologii avansate și prietenoase mediului etc.

Comitetul de Organizare EEC-2022
[email protected]
http://eec-2022.mrda.md/

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale