Webinar Științific: "Future of Water”

16.01.2023

Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Chimie al USM invită miercuri, 8 februarie 2023, ora 11:00, la prelegerea publică

Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies (Viitorul apei - provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice)

susținută de  prof. Ashok Vaseashta, Institutul Internațional al Apei Curate, SUA.

Evenimentul se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) și online, pe platforma ZOOM.

Date de conectare la platforma ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/89902965444?pwd=eXRRRE4vc1kxdUxZcE92UW8wNGRndz09 

 

Meeting ID: 899 0296 5444

Passcode: 080223

 

La prelegerea publică sunt invitați membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directorii de institute, rectorii, reprezentanții ministerelor și agențiilor, cercetătorii științifici.

Evenimentul este deschis pentru reprezentanții mass-mediei.

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale