Câștigătorii Programului de burse oferit de FMS pentru anul 2023-2024

În data de 20 iunie 2023, în cadrul unei ceremonii speciale desfășurate la sediul ANACEC, a avut loc înmânarea certificatelor de bursă de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților (FMS) tinerilor cercetători și doctoranzi din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu ANACEC și a reunit personalități de seamă din domeniul academic și științific: Rector ASEM, Mem. cor. Prof. Alexandru Stratan, Presedinte al ANACEC, Prof. Andrei Chiciuc, Presedinte al academiei stiinte medicală ”Acad. Gheorghe Tabarna”, Prof. Ion Mereuta.

FMS, organizație internațională cu sediul la Erice, Sicilia, a fost fondată în 1973 de către Prof. Antonino Zichichi, eminent fizician și descoperitor al antideitronului. Moldova este membru al FMS din 1999, iar începând cu anul 2012, coordonatorul FMS în Republica Moldova este domnul acad. Gheorghe Duca. Programul Național de Burse al FMS are ca scop sprijinirea cercetătorilor tineri și a doctoranzilor în desfășurarea activităților de cercetare științifică în țară, sub îndrumarea celor mai buni cercetători naționali.

În acest an, au fost depuse 17 proiecte de cercetare de către doctoranzi și tineri cercetători din centrele de cercetare ale universităților din Republica Moldova. După un proces riguros de selecție, au fost nominalizate cele mai bune 10 proiecte, iar astăzi am avut onoarea de a înmâna certificatelor de bursă câștigătorilor.

Printre beneficiarii bursei de excelență acordate de FMS se numără:

1.  Țugulea Cristina, sub îndrumarea conducătoarei științifice Dr. hab., Bușmachiu Galina de la Institutul de Zoologie/USM, cu proiectul "Monitorizarea speciilor de lepidoptere (Insecta: Lepidoptera) din Rezervația Biosferei UNESCO "Prutul de Jos"  din Republica Moldova"

2.  Jomir Florentina, sub îndrumarea conducătoarei științifice Dr. Golochalova Irina de la Facultatea de Științe Economice/USM, cu proiectul "Dezvoltarea cadrului de contabilitate și raportate de mediu pentru resursele funciare în contextul teoriei dezvoltării limită. Studiu de caz: businessul agricol în Republica Moldova"

3.    Negoița Cătălina, sub îndrumarea conducătoarei științifice Dr., conf. univ. Capcanari Tatiana de la Departamentul Alimentație și Nutriție/UTM, cu proiectul "Valorificarea compușilor bioactivi din deșeurile agroalimentare vegetale locale pentru produse alimentare funcționale"

4.   Stati Dumitru, sub îndrumarea conducătoarei științifice Dr., conf. cerc. Svetlana Baca de la Institutul de Fizică Aplicată/USM, cu proiectul "Materiale metalo-organice multifuncționale pe bază de clusteri homo- și heterometalici Co/Co-4f carboxilați"

5.  Bahșiev Aighiuni, sub îndrumarea conducătoarei științifice Dr. Zamorzaeva Irina de la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor/USM, cu proiectul "Monitorizarea răspândirii Candidatus Phytoplasma solani la tomate, mere și unele plante gazdă"

6.  Bunduc Tatiana, sub îndrumarea conducătorului științific Dr. Bejan Iurie de la Institutul de Ecologie și Geografie/USM, cu proiectul "Efectele utilizării terenurilor asupra degradării solului. Studiu de caz: bazinul hidrografic Tigheci"

7.    Ulinici Mariana, sub îndrumarea conducătorului științific Dr., conf. univ. Vorojbit Valentina de la Departamentul Medicină Preventivă/USMF, cu proiectul "Studierea activităților anticorpilor neutralizanți din serul convalescenților COVID-19 și a persoanelor SARS-CoV-2  vaccinate din Republica Moldova"

8.  Neguța Elena, sub îndrumarea conducătorului științific Dr., conf. univ. Bulimestru Ion de la Institutul de Chimie/USM, cu proiectul "Sinteza și studiul compușilor coordinativi ai Cu(II) și Bi(III) cu ioni aminopolicarboxilați și tiosemicarbazone de 2-formilpiridină și derivații săi"

9.   Mutu Ana, sub îndrumarea conducătorului științific Academician, Prof. Maria Duca de la Centrul de Biologie Moleculară/USM, cu proiectul ”Impactul schimbărilor climatice asupra  indicilor de productivitatea culturii florii-soarelui în diferite regiuni agricole ale Republicii Moldova

10.  Malcova Tatiana, sub îndrumarea conducătorului științific Dr. hab., prof. univ. Viorel Nacu de la Laboratorul de Inginerie Tisulară și Culturi Celulare/USMF, cu proiectul "Aplicabilitatea matricei vasculare decelularizate ca bioschelă în ingineria țesutului vascular"

Felicităm toți beneficiarii burselor de excelență acordate de Fondul Mondial al Savanților și le dorim succes în realizarea proiectelor lor de cercetare. Aceste burse reprezintă o recunoaștere a efortului lor depus în domeniul științific și o încurajare pentru continuarea excelenței în cariera lor academică.

Mulțumim tuturor pentru participarea la această ceremonie de înmânare a certificatelor de bursă și vă încurajăm să continuați să sprijiniți și să promovați excelența în cercetarea științifică în Republica Moldova. Fondul Mondial al Savanților va continua să susțină doctoranzii și tinerii cercetători din Republica Moldova în eforturile lor de a contribui la dezvoltarea cunoașterii și progresului științific.

Evenimentul a fost transmir on-line și poate fi vizualizată pe platforma You Tube: 20.06.2023, 14:00 | Prezentarea publică a pr. de cercetare - Federația Mondială a Savanților - YouTube

 

Acad. Gheorghe Duca, Președintele Fondului Mondial al Savanților în Republica Moldova

Dr Lidia Lungu, Secretarul Fondului Mondial al Savanților în Republica Moldova

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale