Bursierii 2013-2014

Nr.

Numele Prenumele

Domeniu

Tema științifică

Organizația

1

Jenac Ana

Alimentarea

Cercetări cu privire la tehnologia de fortificare a produselor alimentare cu substanţe biologic active extrase cu bioxid de carbon supercritic din firimituri de miez de nucă

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare​

2

Ciobanu Cristina

Monitoringul Global al Planetei

Starea mediului şi particularităţile managementului ecologic a parcurilor reprezentative vechi din partea centrală a Republicii Moldova

Institutul de Ecologie și Geografie

3

Cujbă  Vadim

Limitele de dezvoltare

Rolul oraşelor mici în Dezvoltarea Regională din Republica Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

4

Sajen Octavian

Medicina și Biotehnologia

Particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare; masurile de supraveghere şi răspuns

Centrul National de Sănătate Publică

5

Stoliecova Svetlana

Alimentarea

Influenţa de dealcoolizare asupra calităţii vinurilor albe şi roşii

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare​

6

Sârbu Dumitru

Energie

Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai metalelor nd cu liganzi ferocendi-,tetrapirolici

Institutul de Chimie

7

Straistari  Tatiana

Energie

Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai unor metale 3d cu liganziderivate ai tiocarbohidrazonei şi tiosemicarbazidei

Institutul de Chimie

8

Sârbu Rodica

Schimbările Climatice

Variabilitatea condiţiilor agroclimatice şi productivitatea viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova

Institutul de Ecologie și Geografie

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale