Câștigătorii Programului de burse oferit de FMS pentru anul 2022-2023

 

Pe data de 11 martie 2022 a avut loc ședința FMS, filiala Moldova cu câștigătorii Programului de burse oferit de FMS pentru anul 2022-2023.

Academicianul Gheorghe Duca, președintele FMS Moldova, a prezentat succint informația privind colaborarea fructuoasă cu Federația Mondială a Savanților, care a fost fondată la Erice, Sicilia, Italia în 1973, de ilustrul cercetător italian Professor Antonino Zichichi.

Programul Național de Burse inițiat de FMS este destinat pentru a susține doctoranzii și tinerii cercetători să desfășoare activități de cercetare științifică în propria țară, sub supravegherea celor mai buni și mai experimentați cercetători naționali. 

Proiectele de cercetare propuse trebuie să se încadreze în unul din cele 15 domenii prioritare stabilite de FMS: Apa, Solul, Alimentarea, Energia, Poluarea, Limitele de Dezvoltare, Schimbările Climatice, Monitoringul Planetar, Proliferarea Rachetelor și Apărarea, Știința și Tehnologia Țărilor în Curs de Dezvoltare, Transplantul de Organe, Medicina și Biotehnologia, Poluarea, Protecția în ce privește Obiectele Cosmice, Conversia Resurselor Militare.

În total, din 2009 peste 200 de doctoranzi din țara noastră au beneficiat de bursele FMS, contribuind prin lucrările sale la acumularea unor cunoștințe noi pe segmentele prioritare  de cercetare.

Anul acesta  au fost depuse 15 proiecte de cercetare din cadrul a 4 universități (USM, USMF, UTM și UASM)  și 4 instituții științifice din țară (Institutul de Chimie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul Național de Cercetări Economice și Institutul de Zoologie).

Federația Mondială a Savanților a de­semnat 10 câștigători de burse pentru doctoranzii și tinerii cercetători din Republica Moldova, în valoare de 150 de franci elvețieni pe lună. 

Astfel câștigătorii Programului de burse oferit de FMS sunt:

  • Daniela Burduja (Institutul de Ecologie și Geografie, cercetător);
  • Tatiana Capcanari (Universitatea Tehnica din Moldova, dr., cercetător);
  • Diana Crucirescu (Universitatea Tehnica din Moldova, doctorand, cercetător);
  • Olga Danilescu (Institutul de Chimie, dr., cercetător);
  • Natalia Dibolscaia (Institutul de Zoologie, cercetător);
  • Antonina Dumitriu (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, doctorand, cercetător);
  • Mariana Jian (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, doctorand, cercetător);
  • Rodica Martea (Universitatea de Stat din Moldova, dr. cercetător);
  • Tatiana Tabac (Institutul Național de Cercetări Economice, cercetător);
  • Andrian Țugulea (Institutul de Ecologie și Geografie, dr., cercetător).

Fiecare dintre bursieri a prezentat succint informația privind proiectul depus, menționând scopul și obiectivele proiectului,  importanța  pentru știință și dezvoltarea Republicii Moldova. Bursierii au prezentat și numărul impunător de publicații științifice internaționale și naționale recente din domeniul în care activează.

La final Academicianul Gh. Duca a felicitat beneficiarii burselor oferite de FMS și a menționat că oferirea acestor burse este de un mare prestigiu pentru doctoranzii și tinerii cercetători din R.M., totodată constituie o importantă tradiție de susținere a tinerilor savanți din țară. 

Dr. Lidia Lungu, secretarul FMS, Moldova

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale