Conferința științifică „ȘTIINȚELE VIEȚII ÎN DIALOGUL GENERAȚIILOR: CONEXIUNI DINTRE MEDIUL ACADEMIC, UNIVERSITAR ȘI DE AFACERI”

13.06.2022

 

Conferința științifică națională cu participare internațională „ȘTIINȚELE VIEȚII ÎN DIALOGUL GENERAȚIILOR: CONEXIUNI DINTRE MEDIUL ACADEMIC, UNIVERSITAR ȘI DE AFACERI”,

29-30 septembrie 2022, Chișinău, Republica Moldova

 

În perioada 29-30 septembrie 2022, Facultatea de Biologie și Pedologie a USM și Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul USM organizează Conferința științifică națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”.

Evenimentul este organizat de Centrul de Genetică Funcțională, Facultatea de Biologie și Pedologie și Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu Școlile Doctorale de Biologie, Geoștiințe și Chimie ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, sub egida Asociației Științifice a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova.

Domeniile conferinței includ:

  1. GENETICA, AMELIORAREA ȘI PROTECȚIA PLANTELOR
  2. BIOTEHNOLOGII VEGETALE, ANIMALE ŞI MICROBIENE
  3. BIOLOGIE MOLECULARĂ ŞI BIOMEDICINĂ
  4. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE
  5. CHIMIE ȘI COMPUȘI CHIMICI ÎN BIOLOGIE, AGRICULTURĂ ȘI MEDICINĂ

Termenul limită de înregistrare și expediere a rezumatelor — 30 iunie 2022.

Înregistrarea și depunerea rezumatelor (perfectate în limba engleză) se realizează on-line la adresa: agarm.md/register

Detalii găsiți pe pagina web a conferinței: agarm.md

Date de contact: [email protected]

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale