ședință

Ședința Consiliului științific pentru audierea Rapoartelor de realizare a agendelor de cercetare și inovare pentru perioada 2021

În data de 10 decembrie 2021, la Institutul de Energie a fost convocată ședința comună a Adunării Generale a Secției Științe Exacte și Inginerie a AȘM și a Consiliului Științific al Institutului Energetic, pentru audierea rapoartelor de activitate științifică, desfășurate în cursul anului 2021. Directorul institutului, D . Dr.

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale