Ședința Consiliului științific pentru audierea Rapoartelor de realizare a agendelor de cercetare și inovare pentru perioada 2021

20.12.2021

În data de 10 decembrie 2021, la Institutul de Energie a fost convocată ședința comună a Adunării Generale a Secției Științe Exacte și Inginerie a AȘM și a Consiliului Științific al Institutului Energetic, pentru audierea rapoartelor de activitate științifică, desfășurate în cursul anului 2021. Directorul institutului, D . Dr. Mihai Tîrșu a prezentat Raportul privind activitatea științifică și de inovare în anul 2021, care a prezentat rezultatele obținute de întreaga componență a echipelor de cercetare pe parcursul anului, precum și informații cuantificate referitoare la volumele de finanțare, publicații, participarea la forumuri științifice, lucrări. pentru diferite categorii de beneficiari, alte implicații. A urmat prezentarea Raportului de activitate din cadrul Programului de Stat, etapa 2021, unde au fost rezultate obtinute in cadrul Proiectului „Solutii tehnice eco-inovative pentru eficienta energetica in cladiri si dezvoltarea optiunilor de dezvoltare a retelelor inteligente cu integrare energetica. elucidat Renewables in Moldova (SINERGIE), 20.80009.7007.18”, executat in parteneriat cu Facultatea de Energie si Inginerie Electrica, UTM. Raportor, manager de proiect, domnul Dr. Mihai Tîrșu. În conformitate cu prevederile prevăzute în cadrul legal național privind evoluția calității livrabilelor în activitatea de cercetare și inovare, Coordonatorul Departamentului de Științe Exacte și Inginerie, domnul Dr. Habea, Veaceslav Ursachi a dat citire aprecierilor oferite de experții implicați în procesul de evaluare a proiectului. , care a rezultat cu un punctaj de 38 de puncte, fiind acordată nota „Foarte bine”. Nota a fost susținută în unanimitate de membrii Secției AȘM. Pe ordinea de zi a întâlnirii a fost inclusă și audierea Raportului privind rezultatele cercetării și inovării, obținut în cadrul programului instituțional, prezentarea fiind prezentată de coordonatorul programului, Șef Laborator Securitate Energetică, Modelare și Dezvoltare Sisteme Energetice, Dr. Elena Bicova.

Membrii Consiliului Științific au votat în unanimitate susținerea proiectului de Hotărâre de aprobare a rezultatelor activității științifice, inovatoare și științifice-organizatorice a Institutului Energetic pentru anul 2021.

Lucrările întâlnirii s-au desfășurat în principal online, cu prezența fizică a unui număr minim de personal necesar. Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Academia de Științe a Moldovei, Agenția pentru Eficiență Energetică, Organizațiile de Cercetare și Inovare ale Secției AȘM, întreprinderile din sectorul energetic: Termoelectrica, Nordelectrica, C. , Red-NORD, tot personalul Institutului Energetic, alte persoane interesate.

Cuvinte-cheie:

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale