moderator

Realizarea cu succes a Congresului al Xlea Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova

Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Centrul de Genetică Funcțională, Universitatea de Stat din Moldova a realizat la 15-16 iunie, 2021 al XI-lea Congres Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, desfășurat în format mixt, off-line și on-line.

© Copyright 2021 – 2024
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale