colaborare

Realizarea cu succes a Congresului al Xlea Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova

Asociația Obștească Științifică a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor și Centrul de Genetică Funcțională, Universitatea de Stat din Moldova a realizat la 15-16 iunie, 2021 al XI-lea Congres Internațional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova, desfășurat în format mixt, off-line și on-line.

Conferința Internațională „Substanțele toxice pentru mediu în ecosistemele dulcicole și marine din bazinul Mării Negre”

În perioada 8-11 septembrie 2020 și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională „Substanțele toxice pentru mediu în ecosistemele dulcicole și marine din bazinul Mării Negre/Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin”, organizată de Universitatea Internațională Elenă din or. Kavala, Grecia și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, în cadrul proiectului BSB 27 MONITOX.  În contextul situației epidemiologice curente în Lume, cauzată de COVID-19, conferința a avut loc on-line, cu transmisiuni din Grecia, România și Republica Moldova.

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale