Conferința Internațională „Substanțele toxice pentru mediu în ecosistemele dulcicole și marine din bazinul Mării Negre”

20.12.2021

În perioada 8-11 septembrie 2020 și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională „Substanțele toxice pentru mediu în ecosistemele dulcicole și marine din bazinul Mării Negre/Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin”, organizată de Universitatea Internațională Elenă din or. Kavala, Grecia și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, în cadrul proiectului BSB 27 MONITOX.  În contextul situației epidemiologice curente în Lume, cauzată de COVID-19, conferința a avut loc on-line, cu transmisiuni din Grecia, România și Republica Moldova.

Institutul de Zoologie a participat la sesiunea on-line din 10 septembrie cu mai multe prezentări, optând pentru un format multilingv. Astfel,  dna dr. Nadejda Andreev a prezentat un model inovativ de utilizare durabilă a apelor și mâlurilor din fosele septice, dl dr.hab. Dumitru Bulat a descris populația scrumbiei-de-Dunăre (Alosa immaculata Bennett, 1835) din fl. Nistru, dl dr. Igor Șubernețkii s-a referit la evaluarea calității apei de la gurile r. Prut și a fl. Dunăre conform indicilor microbiologici în anul 2019, dna dr. Daria Tumanova – la starea fitoplanctonului și evaluarea calității apei din Prutul Inferior în baza indicilor fitoplanctonului. Tinerii cercetători ai Laboratorul Hidrobiologie și Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie au prezentat publicului reflecții la tema monitoringului oligoelementelor în ecosistemele acvatice (doctorand Petru Ciorba), căile de răspuns a zooplanctonului la acțiunea poluanților (Liubovi Lebedenco), date privind conținutul produselor de descompunere a pesticidelor organoclorurate   în sedimentele râurilor din Republica Moldova (Anastasia Ivanova).

Sesiunea din Chișinău a fost moderată de dna membru corespondent al AȘM Elena Zubcov, coordonator al proiectului BSB 27 MONITOX din partea Institutului de Zoologie, și dna dr. Lucia Bilețchi, manager tehnic al proiectului respectiv. La sesiune au participat peste 50 de persoane, dintre care cca 30 – on-line.
Un șir de lucrări ale participanților la conferință, inclusiv ale cercetătorilor Institutului de Zoologie, prezentate sunt formă de poster, au fost plasate de către organizatori pe platforma http://websites3.teiemt.gr/blacksea/.  Programul conferinței este disponibil AICI.

Text: Lucia Bilețchi
Foto: Elena Zubcov, Oxana Munjiu, Lucia Bilețchi

Categorie:
Cuvinte-cheie:

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale