Federația Mondială a Savanților în Republica Moldova

Ședința Consiliului științific pentru audierea Rapoartelor de realizare a agendelor de cercetare și inovare pentru perioada 2021

În data de 10 decembrie 2021, la Institutul de Energie a fost convocată ședința comună a Adunării Generale a Secției Științe Exacte și Inginerie a AȘM și a Consiliului Științific al Institutului Energetic, pentru audierea rapoartelor de activitate științifică, desfășurate în cursul anului 2021. Directorul institutului, D . Dr.

Conferința Internațională „Substanțele toxice pentru mediu în ecosistemele dulcicole și marine din bazinul Mării Negre”

În perioada 8-11 septembrie 2020 și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională „Substanțele toxice pentru mediu în ecosistemele dulcicole și marine din bazinul Mării Negre/Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin”, organizată de Universitatea Internațională Elenă din or. Kavala, Grecia și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România, în cadrul proiectului BSB 27 MONITOX.  În contextul situației epidemiologice curente în Lume, cauzată de COVID-19, conferința a avut loc on-line, cu transmisiuni din Grecia, România și Republica Moldova.

© Copyright 2021 – 2023
Elaborat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale